Mỗi chúng ta đều có những cách thành công riêng, những hướng đi riêng nhưng mục đích chính là chúng ta luôn mong muốn thành công. Còn việc thành công với BitDeal thì theo các Leader thì đây sẽ là thông tin hữu ích cho cá nhân anh/chị và cộng đồng BitDeal chúng ta:

Bước 1: Phân tích và đánh giá tính khả thi của dự án trước khi quyết định:

Truyền thông nói về dự án startup Bitdeal 15/7/2017:

 

Bước 2: Chọn hình thức đầu tư ICO hay phát triển App Bitdeal:

Đầu tư ICO (Gói Mining):

  • Hướng dẫn mở tài khoản trên sàn Novaexchange để rút Bitdeal và mua bán Bitdeal:

Phát triển app Bitdeal:

 

Bước 3: Hành động
http://thanhnien.vn/kinh-doanh/ung-dung-thong-minh-ket-noi-doanh-nghiep-va-nguoi-tieu-dung-856725.html