BDL Network

Mô hình nhị phân là gì?

Mô hình nhị phân là gì?

Mô hình nhị phân là gì? Mô hình trả thưởng nhị phân là một dạng của kế hoạch trả thưởng ma trận nhưng người tham gia chỉ được bảo trợ 2 người tham gia cấp 1, tạo ra hai nhánh của mạng tham gia cấp dưới và xây dựng mạng […]