FBNC là kênh truyền hình tin tức – tài chính dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, được phát sóng từ 6 giờ đến 5 giờ 40 mỗi ngày, là kênh truyền hình tư nhân đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ HDTV và cổ phần của kênh được nắm giữ bởi 70% là Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

FBNC đã có phóng sự ngắn về Bitdeal Việt Nam trong tương lai là một ứng dụng săn sản phẩm khuyến mãi tốt nhất cho người dùng. Bên cạnh đó, cũng là một ứng dụng giúp doanh nghiệp có nhiều chiến lượng thu lợi nhuận từ việc kinh doanh online trên App Bitdeal.

Video FBNC nói về Bitdeal