Bài viết này Bitdealcoin.com sẽ hướng dẫn các bạn đồng bộ tài khoản trên Bitdeal.co.in và tài khoản trên BDL Network (Nếu ai chưa có tài khoản trên BDL Network vui lòng xem hướng dẫn và tạo tài khoản BDL Network).

Các bạn hãy làm theo các bước sau để đồng bộ tài khoản và số dư sang BDLNETWORK.COM :

Bước 1: Thực hiện đăng nhập 2 trang bitdeal.co.inbdlnetwork.com

  • Đăng nhập vào bitdeal.co.in

Đăng nhập vào Bitdeal.co.in

Đăng nhặp vào BDL Network

Bước 2: Truy cập vào PROFILE trên bitdeal.co.in hoặc vào đây: https://member.bdlnetwork.com/user/profile

Truy cập vào Bitdeal.co.in

 

Bước 3: Tại phần Link Account From bitdeal.co.in, click Submit => Chờ đường link hiện ra và click vào link

Nhấn vào Submit

Nhấn vào Liên kết

Bước 4: Một tab mới mở ra sẽ trang profile của sàn bitdeal.co.in

Profile trên Bitdeal.co.in

Bước 5: Điền Username trên BDL Network  vào mục ENTER YOUR BDL NETWORK USERNAME và click Submit

Điền Username trên BDL Network rồi nhấn Submit

  • Thông báo thành công: 

Thông báo thành công

  • Chờ khoảng vài phút vào kiểm tra Profile trên bideal.co.in:

Liên kết tài khoản thành công

CHÚ Ý:

  • Một ID bên cũ được đồng bộ với một ID bên mới
  • Đến 11/1/2018 sẽ thông báo quy trình lending từ số dư cũ cũng như cách giải quyết các ID có số dư dưới 500$ mà không thể lending
  • Hạn cuối đồng bộ là 23h ngày 10/1/2018 giờ Việt Nam. Xem bài viết hướng dẫn đăng ký tài khoản BDL Network và thực hiện ngay
  • Ngày 11/1/2018 sẽ chạy code để số dư hiện lên bên bdlnetwork.com

*Video hướng dẫn:

Video hướng dẫn đăng ký và đồng bộ

Xem thêm: