Muốn chuyển đổi BDL trên ví BitdealPay hoặc sàn giao dịch Coinexchange sang BDC, tuy nhiên bạn chưa có tài khoản trên https://ico.bitdeal.com/.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản trên https://ico.bitdeal.com/, chuyển BDL từ BitdealPay và Coinexchange vào để chuyển đổi Convert BDL sang BDC.

Nếu như bạn đã có tài khoản trên https://bdlnetwork.com/ thì bây giờ truy cập vào https://ico.bitdeal.com/login và dùng tài khoản bdlnetwork.com để đăng nhập vào. Xem bài viết hướng dẫn: https://bitdealcoin.com/huong-dan-chuyen-doi-convert-bdl-sang-bdc/

 

I. Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Truy cập vào: https://ico.bitdeal.com/register?r=network sau đó điền đầy đủ và chính xác thông tin như hình sau:

  1. Username: Tên đăng nhập (Không viết hoa, không khoảng trống, không ký tự đặc biệt)
  2. Email: Địa chỉ Email của bạn
  3. Password: Mật khẩu trên 6 ký tự
  4. Repeat Password: Nhập lại mật khẩu trên (3)
  5. Your Fullname: Họ tên của bạn
  6. Referral: (Không cho phép sửa) ID của người giới thiệu
  7. Branch: (Không cho phép sửa) Vị trí của bạn so với người giới thiệu
  8. Country: Quốc gia của bạn – Mình đang ở Vietnam
  9. Phone Number: Số điện thoại của bạn

Điền đầy đủ và chính xác thông tin sau đó nhấn REGISTER, nếu thành công thì sẽ chuyển đến trang đăng nhập, còn thất bại các bạn xem lỗi ở chỗ nào và sửa nhé ^_^

 

II. Hướng dẫn chuyển BDL vào sàn

Bước 1: Sau khi đăng ký tài khoản thành công, tiến hành đăng nhập vào: https://ico.bitdeal.com/login

Đăng nhập vào hệ thống

 

Bước 2: Truy cập vào mục Wallet > Coppy địa chỉ ví BDL Wallet 2

Coppy địa chỉ ví BDL 2

 

Bước 3: Gửi BDL về địa chỉ ví BDL trên https://ico.bitdeal.com/

Ở bước này các bạn thực hiện chuyển BDL vào địa chỉ ví vừa Coppy ở trên, mình hướng dẫn chuyển BDL từ sàn giao dịch Coinexchange (Còn trên BitdealPay các bạn vào Mục Send sau đó dán địa chỉ ví BDL vừa coppy ở trên vào)

BDL Address đã coppyGgmh6oUkvh14r6dmc3mTX79gVqQ6bE7pEU

Rút BDL trên Coinexchange

– Chờ BDL vào ví BDL Wallet 2 sau đó tiến hành chuyển đổi (Convert) BDL sang BDC.

Chuyển BDL và BDL Wallet 2

 

III. Hướng dẫn chuyển đổi BDL sang BDC

Sau khi BDL đã vào ví BDL 2, bây giờ các bạn tiến hành chuyển đổi (Convert) từ BDL trong ví BDL Wallet 2 sang BDC.

Bước 1: Vào Wallet > Nhấn vào BDL Wallet 2

 

Bước 2: Nhấn vào nút Convert

 

Bước 3: Điền số BDL rồi nhấn SUBMIT

 

IV. Kiểm tra ví BDC

Sau khi chuyển đổi từ BDL sang BDC bây giờ kiểm tra ví BDC

 

OK như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo tài khoản trên https://ico.bitdeal.com/, chuyển BDL vào BDL 2 và chuyển đổi BDL sang BDC. Cám ơn bạn đã xem bài viết !