New Post

BitDeal – Nền kinh tế chia sẻ

BitDeal – Nền kinh tế chia sẻ

BitdealCoin – Một đồng tiền dùng cho nền kinh tế chia sẻ và thỏa thuận mua sắm. BitdealCoin được dùng với mục đích cung cấp các công cụ kinh doanh và giao dịch chuyên nghiệp, một công nghệ lớn và bảo vệ các tài sản tài chính về mặt pháp […]

Cách mạng Công nghiệp 4.0 là gì?

Cách mạng Công nghiệp 4.0 là gì?

“Cách mạng Công nghiệp 4.0” đang diễn ra tại nhiều nước phát triển. Nó mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường. Trong những ngày qua, khái niệm “Cách mạng Công nghiệp 4.0” được […]

Cryptocurrency là gì?

Cryptocurrency là gì?

Một cryptocurrency là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế để làm việc như là một phương tiện trao đổi bằng cách sử dụng mật mã để đảm bảo các giao dịch và kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung của tiền tệ. Cryptokurrencies là […]