New Post

Hướng dẫn rút BDL về ví từ Bitdeal Lending

Hướng dẫn rút BDL về ví từ Bitdeal Lending

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Bươc 1: Đăng ký Vào trang https://bitdeal.co.in/register?ref=dealcoin đăng ký thành viên để tiến hành đầu tư chương trình ICO của Bitdeal Việt Nam. Username: Tên đăng nhập của bạn (VD: nguyentruonggiang – Không viết hoa, không có ký tự đặc biệt) Password: Mật khẩu Retype […]

Hướng dẫn tạo Address BDL và mua bán BDL trên Coinexchange.io

Hướng dẫn tạo Address BDL và mua bán BDL trên Coinexchange.io

Coinexchange.io là gì? CoinExchange.io là một sàn giao dịch altcoin trực tuyến tập trung vào sự đơn giản, hỗ trợ bảo mật và khách hàng. Coinexchange được đánh giá tốt về giao diện đơn giản, dễ nhìn và phí mua – bán là 0.15% (Chi tiết) Hướng dẫn đăng ký thành […]