Bạn đã đăng ký thành viên Bitdeal, nhưng bạn quên password/mật khẩu không đăng nhập được. Nếu bạn không muốn sử dụng hoặc muốn đăng ký tài khoản mới thì hãy xem bài viết: Hướng dẫn đăng ký công tác viên của Bitdeal. Và Bitdealcoin.com sẽ hướng dẫn các bạn cách khôi phục lại mật khẩu.

Trong quá trình đang ký bạn đã điền email, email này giúp bạ xác thực tài khoản khi đăng ký và lấy lại mật khẩu khi cần thiết.

Email khi bạn đăng ký

Hướng dẫn Reset Password

Bước 1: Reset mật khẩu

Vào trang https://app.bitdeal.co/ nhấn vào I forgot my password để tiến hành Bước 2 điền email

Reset Password

Bước 2: Điền email của bạn khi đăng ký

  • Ở bước này các bạn thực hiện điền Email của tài khoản khi bạn đăng ký vào để nhận Email Reset Password

Điền Email Reset Password

Bước 3: Kiểm tra email và xác nhận Reset Password

  • Bước này, các bạn vào Hộp thư đến của Email tìm mail có tiêu đề là: Forgot password account from Bitdeal !
  • Mở thư và nhấn vào đường link để tiến hành nhập Passwrod mới
  • Điền Password mới
  • Điền lại Password mới

Kiểm tra hợp thư trong email

Nhấn vào link để đi đến đổi Password

Điền Password mới rồi nhấn vào Change Password

Bước 4: Tiến hành đăng nhập bằng Password mới

  • Nhập Username hoặc Email
  • Nhập Passwrod mới vừa Reset

Đăng nhập vào App Bitdeal

Nếu các bạn thực hiện mà vẫn chưa thành công thì hãy để lại bình luận mình sẽ giúp đỡ.

Chúc các bạn thành công!