Thẻ: Chuyển BDC

Hướng dẫn chuyển (Transfer) BDC

Hướng dẫn chuyển (Transfer) BDC

Đến thời điểm hiện tại, có thể chuyển BDC từ ID này sang ID khác (Transfer). Có nghĩa là cho phép bạn chuyển qua lại chứ KHÔNG PHẢI là cho phép rút (Withdraw) BDC về ví cá nhân (Hướng dẫn sử dụng ví Trust). Roadmap BDC I. Đăng nhập Đăng […]