Đến thời điểm hiện tại, có thể chuyển BDC từ ID này sang ID khác (Transfer). Có nghĩa là cho phép bạn chuyển qua lại chứ KHÔNG PHẢI là cho phép rút (Withdraw) BDC về ví cá nhân (Hướng dẫn sử dụng ví Trust).

Roadmap BDC

I. Đăng nhập

Đăng nhập vào hệ thống https://ico.bitdeal.com/login bằng tài khoản BDL Network.

Đăng nhập

 

II. Chuyển BDC sang tài khoản khác

Đăng nhập vào BDC thành công, bây giờ tiến hành chuyển BDC sang tài khoản khác.

*Lưu ý: Số dư BDC trong tài khoản không thấp hơn 1000 BDC (Làm gì làm thì số dư còn lại phải lớn hơn 1000 BDC) và phí chuyển là 1%

Bước 1: Chọn “Wallet” rồi nhấn vào “BDC Wallet

 

Bước 2: Nhấn vào “TRANSFER

 

Bước 3: Điền các thông tin:

  • To Username: Username/ID người nhận
  • Amount: Số lượng BDC chuyển
  • OTP Code: Mã OTP (Authy)- Mã trong ứng dụng Google Authenticator
  • Sau đó nhấn “SUBMIT“.

 

Như vậy là bạn đã chuyển thành công BDC từ ID này sang ID. Theo dõi bài viết để xem cách hướng dẫn rút BDC ra ví cá nhân…Update…